Cloudian Certified Engineer - CCE

To nye sertifiseringer på plass i nLogic!

Det er en glede å dele at nLogics to tekniske alibier på datasenterteamet, Bent Ole Hageløkken og Fabian Davik, har bestått eksamen med glans, og nå er sertifisert Cloudian Certified Engineer - CCE. 

Sertifiseringen verifiserer konsulentens kunnskap om installasjon og konfigurering av Cloudians løsninger HyperStore og HyperFile. Som kunde skal du være trygg på at våre konsulenter er oppdaterte og sertifisererte, og kan tilby kompetansen du trenger innen Cloudians teknologi. 

 

Hovedelementer i Cloudians CCE-sertifisering:

• HyperStore Architecture Overview
• Environment Preparation
• Network Preparation
• Disk Preparation
• Cluster Installation
• SSL Certificate Generation/Installation
• LDAP/AD Integration
• CMC Deep Dive
• Group/User/Storage Policy Management
• S3 Operations
• Adding/Removing/Replacing Nodes
• HyperFile® Installation
• Linking to AD
• Share Creation/Exporting
• Access Management
• Tiering from HyperFile to Hyperstore
• SMTP Configuration
• SNMP Integration
• Report Creation and Management


Vi gratulerer Bent Ole og Fabian! 

CCE1