Tjenester

Optiske nettverkstjenester

nLogic tilbyr en komplett portefølje av optiske nettverkstjenester for å hjelpe våre kunder med å planlegge, bygge, idriftsette og optimalisere optiske transportnettverk.

Vi kan bistå din virksomhet eller lære opp dine ansatte til å håndtere det meste selv innen optiske nettverk. Alternativt kan vi tilby nøkkelferdige eller tilpassede løsninger basert på kundes behov. Nedenfor er generelle beskrivelser av våre standardiserte tjenester for optiske transportnettverk.

Bistandsfaser 

nLogic tilbyr støtte i en eller flere faser i henhold til kundespesifikke krav. 

 • Prosjektledelse
 • Innkjøpsfase
  • Analyse og design
  • Planlegging og innkjøp
 • Staging
  • Inspeksjon (chassis & moduler)
  • Pre-installasjon og konfigurasjon av utstyr i lab
 • Idriftsettelse
  • Installasjon av utstyr on-site
  • Overlevering av dokumentasjon
  • Eventuell kompetanseoverføring
  • Aksept og testing
 • Årlige helsesjekker
  • Gjennomgang for å avdekke feil og forbedringspotensialer

Prosjektledelse 

nLogic bistår med strategisk rådgivning og planlegging for kunder som trenger bistand med planlegging, innkjøp eller en vurdering av det optiske nettverket. Vi gir deg personer med nødvendige ferdigheter til å levere prosjekter på en vellykket måte, uansett størrelse eller kompleksitet.

Innkjøpsfasen 

nLogic bistår gjerne i innkjøpsfasen. Vi kan utføre analyse av eksisterende plattform, inkorporere kundens ønsker og ta frem et nytt design som dekker kundens fremtidige behov. Vi kan også bistå i planleggingen av utrulling og migrasjon fra eksisterende løsning.

Staging 

nLogic verifiserer alle komponenter opp mot bestilling og foretar helsesjekk. Vi bygger så forhåndsdefinerte noder i lab, konfigurerer og tester i henhold til detaljert design. Hvert node blir så individuelt pakket, merket og levert til kunden for enkel håndtering på installasjonsstedet.

Fordelene med staging for prosjektet ditt

 • Verifisering av alle komponenter opp mot bestilling
 • Tidlig identifisering og utskifting av eventuelle DOA (dead on arrival) komponenter eller andre leveringsmangler
 • Validert konfigurasjon før utrulling
 • Sikker planlegging med pålitelige installasjonsdatoer
 • Kortere installasjonstid på stedet takket være forhåndsmontert og testet chassis og komponenter inkl. forhåndsmerkede patch-kabler
 • Redusert håndtering av emballasjemateriale på stedet

Enkel og grunleggende installasjon 

nLogic har standardiserte prosesser for installasjon av optiske nettverk. I tillegg til forprosjektet, så kan vi også utføre selve installasjonsjobben på kundestedet. I samarbeid med kunden avdekkes omfanget av jobben og i hvilken grad vi skal bistå med installasjon.

Funksjoner

Komplett installation   

Montering & idriftsette

Idriftsette

Analyse og design

X    

Planlegging og innkjøp

X    
Inspeksjon (chassis & moduler) X X X

Pre-installasjon og konfigurasjon av utstyr i lab

X X X

Installasjon av utstyr on-site

X X X

Aksept og testing

X X X

Projektledelse

X X X


Installasjon og nettverksadministrasjon

nLogic tilbyr tjenester for å installere nye løsninger for nettverksadministrasjon, oppgradere og/eller optimalisere eksisterende miljøer, gjennomføre migrasjonsprosjekter og fungere som prosjektledere for våre kunder.

 • Infinera DNA-M eller TNMS
 • Installasjon av lab-server
 • Oppgradering av node programvare, forsterkere mm.
 • Opprette, oppdatere, verifisere design og dokumentasjon for hele nettverket.
 • Installasjon av løsninger for nettverksadministrasjon.
  • Installere programvareløsninger eksternt eller på stedet.
  • Lage topologi
  • Opprette forbindelser/tjenester


Optisk helsesjekk

nLogic leverer årlig helsesjekk som tjeneste for å sikre at kundens optiske løsning administreres og vedlikeholdes på riktig måte, og at eventuelle feil og forbedringer kartlegges for senere prioritering. Tjenesten inneholder en rekke proaktive konsulenttjenester.

Tjenesteavtale opptikk 

For virksomheter som driver eget optisk nettverk, men har begrenset med egen optikk-kompetanse, så tilbyr nLogic en tjenesteavtale. Med utgangspunkt i avtalen så sørger nLogic for at kundens optiske-nettverk vedlikeholdes og holdes oppdatert over tid.

 • Oppdatering av software
 • Virtuell inspeksjon av optisk plattform
 • Verifisering av installasjon og optiske løsninger/design
 • LifeCycle Management analyse og handlingsplan
 • TAC ticket review
 • Roadmap oppdateringer

Kompetanse og opplæring

For å møte våre kunders behov, så tilbyr vi en rekke forskjellige tjenester sammen med vår partner for å øke kompetanse internt hos kunden. I tillegg til kurs tilbyr vi også workshops, seminarer, sertifiseringsløp og POC-lab for å kunne bistå med opplæring og testing i alle faser av en leveranse.

 • Introduksjon til WDM
 • E-learning – Infineras produktportofølje og teknologier. 
 • Installasjon og idriftsette – XTM-Series, GX-Series
 • Drift og vedlikehold – XTM-Series, GX-Series
 • Network management opplæring – DNA-M & TNMS

Har du spørsmål eller ønsker
å vite mer om optiske nettverkstjenester? 

Ta kontakt med oss på: 
M: +47 40 61 88 88
E: salg@nlogic.no

Ola-Thoresen-nlogic
Ola Thoresen
Senior Nettverkskonsulent