Eidsiva Bredbånd

Våre referanser

Eidsiva bredbånd

Lillehammer-baserte Eidsiva bredbånd har vært kunde hos nLogic gjennom mange år.

Sammen med andre tilbyr Eidsiva bredbånd høykapasitetslinjer mellom de største byene i Norge og ut til Sverige. Med langt over 55.000 kunder innen offentlig sektor, næringsliv, private hjem og fritidsboliger, stiller Eidsiva bredbånd ekstra store krav til sine leverandører av tekniske løsninger.

Eidsiva bredbånd tilbyr bredbåndsinternett, TV og telefoni, og alt er bygget og klargjort for også å møte fremtidens krav. nLogic bistår Eidsiva bredbånd med både design, implementering, leveranse, opplæring i og support på kjerneinfrastrukturen. I tillegg hjelper vi dem med multicast og distribusjon av IPTV-løsning, VPN-løsninger for store kunder innen både det private og det offentlige, samt subscriber management for bredbåndskundene.»