Over 10 års samarbeid med Eidsiva bredbånd

Relatert

Eidsiva bredbånd har vært kunde hos nLogic siden 2007. nLogic har bistått med både design, implementering, opplæring og support 24/7. Basert på Eidsiva bredbånds behov, og i tilknytning til leverte løsninger og produkter, har nLogic kontinuerlig satt opp tilpassede kurs og workshops. 

Om Eidsiva
Eidsiva bredbånd leverer bredbåndstjenester via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus. Ved hjelp av samarbeidspartnere kan de også tilby bredbåndstilgang i resten av Norge og Norden. Eidsiva bredbånd tilbyr også en rekke tilleggstjenester og leverer TV til både privat- og bedriftsmarkedet.

Eidsiva bredbånd har samarbeidet med nLogic i over 10 år, og utviklet nett og løsninger der mesteparten av arkitekturen er levert av nLogic. Blant annet løsninger for distribusjon, kjerne- og aksessnett, samt systemstøtte.

MPLS-basert kjernenett
I 2008 etablerte nLogic MPLS-basert kjernenett bestående av Juniper Networks MX-rutere. Disse har i 2018 blitt oppgradert for å tilfredsstille dagens og fremtidens behov for 100G transport i kjernenettet. I Metro (Distribusjon/Aggregering) har Eidsiva bredbånd valgt å benytte Juniper ACX plattform for å distribuere MPLS transport. I tillegg benyttes Juniper EX switcher og BRAS/BNG. 

Bredbånd til bedriftsmarkedet
Når det gjelder leveranse av bredbånd til bedriftsmarkedet, har Eidsiva bredbånd valgt å benytte Juniper EX som aksess switch. Her er det er i hovedsak den vifteløse switchen som benyttes.

Carrier Grade NAT løsning fra nLogic
I 2013 valgte Eidsiva bredbånd en Carrier Grade NAT (CGNAT) løsning fra nLogic, basert på A10 Networks teknologi, for å løse utfordringen med mangel på IPv4 adresser. Løsningen ble utvidet i 2016.

nLogic valgt som leverandør av MEF-sertifiserte produkter
Eidsiva bredbånd ble den første norske bredbåndstilbyderen med MEF Carrier Ethernet 2.0-sertifisering våren 2016. nLogic ble valgt som leverandør av MEF-sertifiserte NID/CPE fra Accedian, og bistod i sertifiseringsprosessen med integrasjon av Accedian i deres eksisterende Juniper kjernenett.

Oppgradering av trådløst nett
Eidsiva bredbånd leverer internett til alle hytter og eiendommer drevet av Skistar i Trysil. I forbindelse med oppgradering av trådløst nett ble nLogic valgt til å levere Ruckus Wireless trådløse aksesspunkter, sentralisert administrert av Controller, i 2017.

Nytt aktivt optisk WDM transportnett
I 2017 ble nLogic valgt til å levere nytt aktivt optisk WDM-transportnett basert på 100G/200G fra XTM Serien til Infinera. Dette er en pågående prosess som ferdigstilles i 2018/2019.

Vi takker Eidsiva bredbånd for samarbeid og tillit så langt, og ser frem til videre samarbeid i årene fremover. 

Se video fra Eidsivas konferanse Carriers forum 2018, hvor nLogic var hovedsamarbeidspartner: