Miljøprofil

Om oss

Miljøpolitikk

nLogic har som mål å skape en bærekraftig virksomhet ved å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av våre aktiviteter, være bevisst på redusering av CO2 utslipp, stille miljøkrav til produkter, følge gjeldende myndighetskrav og skape bevissthet til miljøtiltak blant våre ansatte. 

Miljøledelse og miljørapport

nLogic vektlegger miljøhensyn systematisk og bevist ved driften av virksomheten. Ledelsen går inn for å påvirke atferd blant ansatte og innføring i HMS skal være gitt til alle. Vi setter oss mål og dokumenterer at vi har nådd disse. Innen utgangen av 2017 vil vi utarbeide en miljørapport med en oversikt over bedriftens ressursbruk og tiltak for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Rapporten vil gjøre det mulig å sammenligne miljøsituasjonen fra år til år og gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Ledelsen har satt seg inn i GRIPs veileder for miljøeffektiv produktutvikling. GRIP skal hjelpe bedrifter å få innsyn i hva som er mest miljøvennlig å velge, og gjøre de bevisst på viktigheten av å tenke miljø.

Interne tiltak

  • Resirkulering av varm luft fra datarom til andre rom 
  • Kjøp av CO2 kvoter 
  • Innetemperatur mellom 19 og 21 grader 
  • Fokus på å unngå unødvendig kopiering og utskriving 
  • Mål: alt søppel skal kildesorteres innen utgangen av 2017

Sertifiseringer 

nLogic er miljøsertifisert i El-retur som er et returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Se miljøsertifikat 2017


nLogic er med i returordningen til Grønt Punkt for brukt emballasje. Alle emballasje er merket for at det er betalt emballasjevederlag for produktet, og sikrer innsamling og gjenvinning.

Se miljøsertifikat for brukt emballasje 2017