Miljøprofil

Om oss

Miljøpolitikk

nLogic har som mål å skape en bærekraftig virksomhet ved å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av våre aktiviteter, være bevisst på redusering av CO2 utslipp, stille miljøkrav til produkter, følge gjeldende myndighetskrav og skape bevissthet til miljøtiltak blant våre ansatte. 
 

Miljøledelse og miljørapport

nLogic vektlegger miljøhensyn systematisk og bevist ved driften av virksomheten. Ledelsen går inn for å påvirke atferd blant ansatte og innføring i HMS skal være gitt til alle. Vi setter oss mål og dokumenterer at vi har nådd disse. Innen utgangen av 2019 vil vi utarbeide en miljørapport med en oversikt over bedriftens ressursbruk og tiltak for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Rapporten vil gjøre det mulig å sammenligne miljøsituasjonen fra år til år og gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Ledelsen har satt seg inn i GRIPs veileder for miljøeffektiv produktutvikling. GRIP skal hjelpe bedrifter å få innsyn i hva som er mest miljøvennlig å velge, og gjøre de bevisst på viktigheten av å tenke miljø.
 

Interne tiltak

  • Resirkulering av varm luft fra datarom til andre rom 
  • Kjøp av CO2 kvoter 
  • Innetemperatur mellom 19 og 21 grader 
  • Fokus på å unngå unødvendig kopiering og utskriving 
  • Mål: alt søppel skal kildesorteres innen utgangen av 2019


Miljøsertifikater 

nLogic er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for batterier. 

Miljøsertifikat NORSIRK batterier

 

nLogic er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed
sitt produsentansvar for EE-produkter.

Miljøsertifikat NORSIRK EE-produkter

 

nLogic er med i returordningen til Grønt Punkt for brukt emballasje. All emballasje er merket for at det er betalt emballasjevederlag for produktet, og sikrer innsamling og gjenvinning.

Medlemsbevis Grønt Punkt Norge AS