Zero Trust Network Access

Med Zero Trust Network Access (ZTNA) kan du proaktivt oppdage og utbedre IT-problemer og sikkerhetssårbarheter, før de ansatte vet at de har et problem.

Hva er Zero Trust Network?

Zero Trust Network Access (ZTNA) er en samling av teknologier som gir sikker ekstern tilgang til applikasjoner og tjenester basert på definerte retningslinjer for tilgangskontroll. Forskjellen mellom ZTNA-løsninger og VPN, er at VPN gir full tilgang til et lokalt nettverk, mens ZTNA gir bare tilgang til tjenester brukeren eksplisitt har fått tilgang til.

Veien til å oppnå Zero Trust

Zero Trust handler om å sørge at enhver identitet verifiseres før det blir gitt tilgang til bedriftens data og systemer. Vi hjelper deg med å oppnå Zero Trust gjennom 6 steg.

Sikker nettverksinfrastruktur

Det er mange gode grunner til å implementere Zero Trust Network Access i dagens komplekse trusselbilde. Vi bistår deg med å kartlegge hvilke behov du har og er din rådgiver fra å finne riktig strategi, til å implementere og vedlikeholde.

Fordeler med Zero Trust Network Access

ZTNA gir virksomheter en mer sikker og skalerbar tilnærming til nettverkssikkerhet som passer bedre til dagens komplekse og dynamiske trusselbilde. Nedenfor presenterer vi de største fordelen for din virksomhet med ZTNA.

Bedre sikkerhet med Risk-Based Zero Trust strategy

Sammen med vår partner Ivanti hjelper vi virksomheter med å forbedre sikkerheten i nettverksinfrastrukturen gjennom sikkerhetsløsningen Zero Trust Network Access.

Be om en demo

Ønsker du en demo av våre løsninger? Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.