Løsninger

Carrier-Grade NAT (CGN/CGNAT)

Utvid kapasiteten til det eksisterende nettverket

Carrier-Grade NAT (CGN eller CGNAT), også kjent som Large Scale NAT (LSN), er en måte å løse problemet med den begrensede tilgangen på IPv4-adresser. Den bruker oversetterenheter innebygd i bredbåndstilbyderens nettverk for å endre private nettverksadresser til offentlige IPv4-adresser. Dette muliggjør deling av små “grupper” av offentlige adresser mellom flere endepunkter, og utvider dermed kapasiteten til det eksisterende nettverket.

Carrier Grade NAT

nLogic tilbyr løsninger innen Carrier-Grade NAT (CGN/GNAT) basert på bl.a. Juniper SRX Security Gateways.

For mer informasjon kontakt:

robert_olsen_nlogic_bredbåndsnett

 

Robert R. Olsen
Salgsansvarlig Service Provider
e: robert.olsen@nlogic.no
m: 91 12 86 41