NO | SE

Nutanix og Kubernetes

Relatert

Henger dere etter?

Et økende antall selskaper benytter seg av DevOps, og disse selskapene får et solid forspang på konkurrentene sine.

Endringen kan imidlertid ikke skje over natten, da det krever drastiske endringer i kultur og applikasjonsarkitektur, samt en høy grad av automasjon. De som lykkes best med DevOps bruker "cloud native" applikasjoner, som er løst koblede microservices med åpne APIer, tradisjonelt implementert på infrastruktur i offentlige skyer, med en høy grad av automasjon. 

Tradisjonelt har infrastrukturen som kreves for å lykkes vært begrenset til offentlige skyer, men det gjelder ikke lenger. Med Nutanix Cloud Native får man den infrastrukturen som kreves for å bygge neste generasjons applikasjoner - innenfor eget datasenter. Nutanix Cloud Native gir med få klikk Kubernetes, softwaredefinert skalerbart filsystem, block- og objektlagring, applikasjonsmonitorering og database-as-a-service, for rask og automatisk utvikling, levering og administrasjon av applikasjoner. Ingen andre on premise-løsning på markedet kan tilby all denne funksjonaliteten i en enkelt plattform.

Nutanix Cloud Native er bygget med åpne APIer, slik at utviklerne ikke trenger å lære seg nye verktøy. En cloud native applikasjon, skrevet for de offentlige skyene, vil kunne kjøre - uten kodeendring - på Nutanix Cloud Native. I tillegg vil hvilken som helst automatisering, skrevet for å øke hastigheten på testing eller distribusjon av applikasjoner, kunne flyttes mellom Nutanix Cloud Native og de offentlige skyene.

I kombinasjon med DevOps vil Nutanix Cloud Native gjøre det mulig for selskaper å ligge foran konkurrentene, ved å øke throughput, redusere lead time og produksjonsfeil - alt utenkrav om spesialisert kompetanse. Nutanix Enterprise Cloud gir en komplett plattform for alle typer workloads, med mange verktøy og stor grad av automatisering. Nutanix Cloud Native gir utviklerne en on-premise løsning med pålitelige verktøy og automatisering, for rask utvikling og administrasjon av applikasjoner. Dette inkluderer enkel og rask distribusjon av Kubernetes cloud clusters, pålitelig skalerbar lagring, observerbarhet for cloud-native applikasjoner - levert med skylignende enkelhet, ved hjelp av Nutanix HCI-plattformen.

Kubernetes på en enkel måte, med Nutanix Karbon 
Nutanix Karbon er CNCF-sertifisert og forenkler provisjonering, operasjoner og lifecycle management av Kubernetes. 

Enkel implementering av Kubernetes

  • Karbon er fleksibel og støtter både Kubernetes utviklings- og produksjons-clustere. Produksjonsclustere har høy tilgjengelighet (HA), med både multi-master og multi-etcd.
  • Et av de mest krevende og kritiske aspektene med Kubernetes er kravet til persistent lagring. Heldigivis er hvert enkelt Karbon Kubernetes cluster deployet med Nutanix CSI (Container-Storage-Interface) driver, som integrerer med Nutanix Volumes og Nutanix Files, for enkel og persistent lagring.

Enkel drift av Kubernetes

  • Integrert nettverk, monitorering, logging og varsling er kritisk for drift av en Kubernetes plattform. Karbon har sømløs integrasjon med hele stacken, samtidig som enkelhet og effektivitet opprettholdes.
  • Day 2-operasjoner er kritisk for om en digital transformasjon lykkes eller ikke. Oppgraderinger av Karbons kontrollpanel og Kubernetes-nodene - uten nedetid - er ekstremt viktig for driften av applikasjoner. 

Andre verktøy som understøtter Kubernetes og DevOps:

  • Nutanix Buckets: gir deg enkel, sikker og skalerbar objektlagring for cloud-native applikasjoner.
  • Nutanix Xi Epoch: gir deg applikasjonsmonitorering for cloud-native applikasjoner.
  • Nutanix Era: gir deg enkel og elegant drift og administrasjon av databaser.

Ønsker du å vite mer? nLogic har spisskompetanse på design, implementering og optimalisering av Nutanix-løsninger. Kontakt oss i dag!

Relaterte artikler:

Nutanix demoutstyr

nLogic har Nutanix demoutstyr for utlån, så våre kunder får en fullverdig mulighet til å teste løsningen og all funksjonalitet.

Nutanix bibliotek

Her kan du laste ned Nutanix whitepapers og rapporter til odel og eie.

Nutanix API-versjoner

Når man diskuterer Nutanix APIer er det viktig å ta i betraktning alle de forskjellige versjonene som er tilgjengelig. La oss ta en titt på de versjonene som er tilgjengelige i dag. Som en introduksjon, dette er hvordan Nutanix beskriver disse APIene: