Kubernetes-administrasjon gjort enkelt

Relatert

Forenkler kontainer-operasjoner

Et økende antall selskaper benytter seg av DevOps, og disse selskapene får et solid forspang på konkurrentene sine.

Endringen kan imidlertid ikke skje over natten, da det krever drastiske endringer i kultur og applikasjonsarkitektur, samt en høy grad av automasjon. De som lykkes best med DevOps bruker "cloud native" applikasjoner, som er løst koblede microservices med åpne APIer, tradisjonelt implementert på infrastruktur i offentlige skyer, med en høy grad av automasjon. 

nLogic leverer Nutanix Karbon, som er en Kubernetes-sertifisert løsning, som forenkler provisjonering, drift og livssyklusadministrasjon av Kubernetes. Karbon gjør det enkelt å distribuere et Kubernetes-cluster og betjene stadig voksende workloads.

Tradisjonelt har infrastrukturen som kreves for å lykkes vært begrenset til offentlige skyer, men det gjelder ikke lenger. Med denne løsningen får man den infrastrukturen som kreves for å bygge neste generasjons applikasjoner - innenfor eget datasenter. Med få klikk gis Kubernetes et softwaredefinert skalerbart filsystem, block- og objektlagring, applikasjonsmonitorering og database-as-a-service, for rask og automatisk utvikling, levering og administrasjon av applikasjoner. Ingen andre on premise-løsning på markedet kan tilby all denne funksjonaliteten i en enkelt plattform.

Løsningen er bygget med åpne APIer, slik at utviklerne ikke trenger å lære seg nye verktøy. Det vil si at en cloud native applikasjon, skrevet for de offentlige skyene, vil kunne kjøre her - uten kodeendring. I tillegg vil hvilken som helst automatisering, skrevet for å øke hastigheten på testing eller distribusjon av applikasjoner, kunne flyttes mellom løsningen og de offentlige skyene.

Kubernetes på en enkel måte, med Nutanix Karbon 
Nutanix Karbon er CNCF-sertifisert og forenkler provisjonering, operasjoner og lifecycle management av Kubernetes. 

Enkel implementering av Kubernetes

  • Karbon er fleksibel og støtter både Kubernetes utviklings- og produksjons-clustere. Produksjonsclustere har høy tilgjengelighet (HA), med både multi-master og multi-etcd.
  • Et av de mest krevende og kritiske aspektene med Kubernetes er kravet til persistent lagring. Heldigivis er hvert enkelt Karbon Kubernetes cluster deployet med Nutanix CSI (Container-Storage-Interface) driver, som integrerer med Nutanix Volumes og Nutanix Files, for enkel og persistent lagring.

Enkel drift av Kubernetes

  • Integrert nettverk, monitorering, logging og varsling er kritisk for drift av en Kubernetes plattform. Karbon har sømløs integrasjon med hele stacken, samtidig som enkelhet og effektivitet opprettholdes.
  • Day 2-operasjoner er kritisk for om en digital transformasjon lykkes eller ikke. Oppgraderinger av Karbons kontrollpanel og Kubernetes-nodene - uten nedetid - er ekstremt viktig for driften av applikasjoner. 

Andre verktøy som understøtter Kubernetes og DevOps:

  • Nutanix Buckets: gir deg enkel, sikker og skalerbar objektlagring for cloud-native applikasjoner.
  • Nutanix Xi Epoch: gir deg applikasjonsmonitorering for cloud-native applikasjoner.
  • Nutanix Era: gir deg enkel og elegant drift og administrasjon av databaser.

Ønsker du å vite mer? nLogic har spisskompetanse på design, implementering og optimalisering av Nutanix-løsninger. Kontakt oss i dag!

Relaterte artikler:

Nutanix demoutstyr

nLogic har Nutanix demoutstyr for utlån, så våre kunder får en fullverdig mulighet til å teste løsningen og all funksjonalitet.

Nutanix bibliotek

Her kan du laste ned Nutanix whitepapers og rapporter til odel og eie.

Nutanix API-versjoner

Når man diskuterer Nutanix APIer er det viktig å ta i betraktning alle de forskjellige versjonene som er tilgjengelig. La oss ta en titt på de versjonene som er tilgjengelige i dag. Som en introduksjon, dette er hvordan Nutanix beskriver disse APIene: