Nutanix Flow

Relatert

Nutanix Flow - økt sikkerhet med mikrosegmentering

Det er på tide med en ny tilnærming, en som ivaretar bedriftens behov for å beskytte trafikken også bak brannmuren, på en måte som gir mer smidighet, fleksibilitet, sikkerhet og beskyttelse. Nutanix Flow gir applikasjonssentrisk sikkerhet for dine VMer, via visualisering, mikrosegmentering og nettverksautomasjon.

Et økende antall databrudd, trusler og datareguleringer betyr økt kompleksitet og gjør det vanskelig å opprettholde sikkerheten. Man kan ikke lenger stole på antikvariske metoder for beskyttelse, det er på tide å vurdere en ny applikasjons-sentrisk tilnærming som gir den beskyttelsen du trenger, med mer smidighet, fleksibilitet, men først og fremst  - bedre sikkerhet!

Nutanix Flow gir full innsikt og granulær kontroll over applikasjoner, og dermed også bedre applikasjonsfunksjonalitet og sikkerhet. Det gis også mulighet for direkte integrasjon av tredjeparts virtuelle nettverksløsninger, slik at nettverksfunksjonaliteten ytterligere utvides. Den tette integrasjonen med Calm, Prism og AHV virtualisering gjør at Nutanix Flow leverer kraften i softwaredefinert virtuelt nettverk, kombinert med enkelheten og elegansen i Nutanix Enterprise Cloud OS.

 


Den eneste måten man kan skape effektive sikkerhetspolicier er å starte med en solid forståelse av hva som skal sikres. I dette tilfellet; applikasjoner. Nøkkelen er logisk gruppering av VMer og synlighet, og dette får man med verktøyet Categories, som ligger i Prism. Flow tillater logisk gruppering av VMer basert på klassifikasjoner. 

I Flows policy-prosess baseres policier på kategorier, ikke på VMer. Dette er en viktig forskjell, da det separerer policier og grupper fra mer dynamiske nettverksidentifikatorer som for eksempel IP-adresser. Dette gir en stor reduksjon i den typiske kompleksiteten opprettelse av policier normalt involverer. Ansvaret flyttes fra menneske til virtualiseringsplattformen, som alltid kjenner denne informasjonen og kan automatisk oppdatere og endre policier.

Som en del av denne prosessen inkluderer Flow muligheten for å visualisere interaksjon mellom VMer i kategorier (applikasjoner). Dermed gis det enda en metode for å forenkle hele policy-øvelsen. Forestill deg å fjerne all gjetting, til fordel for konkret kunnskap om hvordan hver del av en applikasjon kommuniserer med de andre. Det er det Flow gir deg - applikasjonssentrisk sikkerhet basert på en unik policy-modell, og granulær forsterkning via mikrosegmentering.

Mikrosegmentering
Nutanix Flow beskytter mot avanserte sikkerhetstrusler som evner å flytte seg fra maskin til maskin. Dette gjøres ved å segmentere virtuelle nettverk og applikasjoner, og kun gi tillatelse til nødvendig kommunikasjon.

Visualisering
Opprettelse av nettverks-policier trenger ikke være mystisk, man må bare forstå applikasjonens adferd først. Nutanix Flow hjelper med dette ved å gi policy-eiere tilgang til å se den skjulte kommunikasjonen mellom de VMene som utgjør en applikasjon. Deretter vil opprettelsen av policier for tillatt trafikk bli en enkel, repetitiv prosess.

Utvidelser og automatisering
Softwaredefinert nettverk tillater enkle utvidelser av nettverksfunksjonalitet, via tredjeparts software-integrasjon. Nutanix lar partnere utvide sin Enterprise Cloud ved å injisere deres funksjonalitet, eller dra nytte av API-integrasjon for å automatisere nettverksoppgaver.

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av Nutanix løsninger og hjelper deg i alle faser av anskaffelsen.