Cloud automasjon og orkestrering med Nutanix Calm

Relatert

Nutanix Calm - automatisjon og orkestrering

Hvorfor er automasjon kritisk viktig? For å finne svar på det må vi se på public cloud fra en annen vinkel enn det man vanligvis gjør. Hvorfor liker brukerne skyen så godt?


Men skyressurser enkelt tilgjengelig har IT-avdelingen, som tilbyder av infrastruktur, fått sterk konkurranse. Hvordan kom vi hit, og hvordan kan IT-avdelingen ta igjen forspranget cloud har fått? Når vi snakker om bruken av sky, snakker vi ofte om OPEX, CAPEX og besparelsene selskapet kan få ved å flytte i skyen. Men det vi egentlig må se på er hvorfor oppretter brukerne egne skykonti?

I skyen kan man spinne opp en ny VM med kun få klikk, skyen har over 5000 forskjellige applikasjoner som er klar når brukeren ønsker det. Brukeren trenger ikke å fylle ut et standardisert skjema for bestilling av ressurser, må ikke vente, trenger ikke interaksjon med en annen person og det er ikke behov for å fikse feilkonfigurasjoner. Ett klikk og du er oppe og går. Hvordan kan IT-avdelingen konkurrere med det?

Automasjon er det som virkelig differensierer den offentlige skyen. Automasjon er det som gir disse "umiddelbare" opplevelsene for brukerne - og den eneste måten å drive på i stor skala. Heldigvis er ikke automasjon et verktøy eksklusivt for offentlige skytilbydere, og det er nøkkelen til hvordan IT-avdelingen kan møte de nye kravene. Med automasjon kan IT-avdelingen snu komplekse, flerstegs, flere dagers provisjonerings-sykluser til operasjoner som kun krever få klikk. IT-avdelingen kan bruke automasjon for å gi sky-opplevelsen til deres brukere, mens de overholder regler og policier: sikkerheten ivaretas, IT-avdelingen har fortsatt kontrollen. 

Nutanix Calm gir IT-avdelingen fred i sjelen, med automatisering og orkestrering av applikasjoner for Nutanix og offentlige skyer, som en del av Nutanix Enterprise Cloud Plattformen. Med Calm kan IT-avdelingen endelig fokusere på det som virkelig betyr noe - applikasjonene! Calm orkestrerer provisjoneringen, skaleringen og administrasjonen av applikasjoner på tvers av ulike miljøer, og gjør dermed hele IT-infrastrukturen smidigere og sentrert rundt applikasjonene. Calm gir mulighet for selvbetjening, og strømlinjeformer dermed de daglige operasjonene dramatisk, noe som eliminerer behovet for spesialiserte ressurser.
 

Nutanix Calm er fullt integrert inn i Nutanix sin plattform og kombinerer kraftig automatisering med enkel og brukervennlig administrasjon. Applikasjoner kan defineres i en enkel, brukervennlig plan, slik at du kan administrere applikasjoner, i stedet for VMer.

nLogic sitter med spisskompetanse innen design, arkitektur, implementering og optimalisering på Nutanix. Vi hjelper våre kunder ved å være støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet - vi har kompetansen kundene selv mangler. Vi assisterer med valg av den Nutanix-løsningen som passer best for kundene våre. nLogic har mange års erfaring og de beste referanser, og tilbyr opplæring via kurs og seminarer, samt konsulenttjenester innenfor alle faser.
 

Du kan lese mer om Nutanix Calm her