Nutanix Xi Beam

Relatert

Store besparelser på dine sky-kostnader med Nutanix Xi Beam!

Nutanix Xi Beam kan gi deg inntil 60 % besparelse på dine sky-kostnader. Hvordan?

Nutanix Xi Beam gir deg sentralisert kostnadskontroll, mulighet for å fikse kostnadslekkasjer med ett klikk, anbefalinger på sky-kjøp, samt innebygget styring av ditt skybudsjett. Ved hjelp av maskin-intelligens får kunden mulighet til å evaluere alternativer og de beste anbefalingene, basert på bruk og vekstmønster:

  • One-Click Fix: reduserte skykostander, ved å eliminere ubrukte ressurser eller justere ressursbruken - med ett klikk!
  • Intelligent Cloud Optimization: Mer enn grunnleggende skyanalyser, med maskinbaserte anbefalinger som optimaliserer skykostnadene.
  • Policy Based Compliance: Sertifiser og vedlikehold sikkerheten i henhold til HIPAA, ISO, PCI-DSS, CIS, NiST og SOC-2, ved å håndheve standard- eller spesialtilpassede policies.


Nutanix Xi Beam leveres som software as a service (SaaS).

Nutanix Enterprise Cloud OS gir allerede organisasjoner muligheten til å automatisere applikasjonsprovisjonering og livssyklus-administrasjon, på tvers av ulike skyer, med Calm. Brukerne får samtidig mulighet for selvbetjening, via Nutanix Marketplace. Xi Beam kompletterer dette ved å gi innsikt, administrasjon og kostnadsoptimalisering på forretningsnivå og på tvers av ulike miljøer.

Applikasjonseiere og budsjettansvarlige blir ofte overrasket av uventede kostnader på skytjenester. De ønsker større synlighet og bedre kontroll med faktisk forbruk i skyen, for å unngå ukontrollerte skykostnader og mer nøyaktig ressursplanlegging.

Nutanix Xi Beam gir organisasjoner dyp innsikt og rikt detaljerte analyser over skyforbruks-mønstere, sammen med kostnadsoptimering på tvers av skymiljøer og eget Nutanix-miljø - med ett klikk. Xi Beam holder oversikt over kostnadene for alle skyressurser og egne ressurser, både på aggregert og detaljert nivå - per applikasjon, per team og per forretningsenhet. Denne typen innsikt hjelper med å identifisere kostnadsdrivere og få en prognose på framtidig kostnad, fordelt på tjenester og avdelinger

Nutanix Xi Beam er unik ved at det ikke bare identifiserer ubrukte skytjenester, men også gir utbedring med ett klikk, og dette setter organisasjonene i stand til å realisere kostnadsbesparelser umiddelbart, og sette policier som gir konstant høyt effektiv utnyttelse av skyen. Etter som skymiljøene vokser, øker også behovet for sentralisert kontroll, det er behov for en systematisk måte å holde oversikt over forbruk per enhet. Xi Beam visualiserer ressursbruk per gruppe og avdeling og dette gir mulighet for å identifisere hvilke teams som driver forbruket opp.

Skyleverandører tilbyr flere forskjellige kjøpsmuligheter, som kan gi store besparelser når de utnyttes effektivt. Det er imidlertid komplekst å navigere i de forskjellige mulighetene fra de utallige skykontoene og tjenestene. Xi Beam gjør denne planleggingen enkel ved hjelp av maskinintelligens og algoritmer som gir anbefalinger basert på analyser av workload-mønstre gis det konstante forslag til optimale innkjøp, ved å kvantifisere potensiell kostnadsbesparelse med en modell kontra en annen. 


Er du interessert i Nutanix Xi Beam? Du kan nå prøve Nutanix Xi Beam gratis i 14 dager ved å fylle inn skjemaet under. Når du sender inn skjemaet har du samtidig akseptert Nutanix betingelser

Fornamn
Etternavn
Stilling
E-post
Telefonnummer
Firmanavn
Passord
Jeg ønsker 14 dagers gratis test av
Nutanix Xi Beam trial