Hva er en SOC tjeneste?

Sikkerhet

 

Hva er en SOC-tjeneste? Alt du trenger å vite om en SOC og hvordan komme i gang. 

Se opptak av vårt webinar der vi gir bedre forståelse av hva Security Operations Center (SOC) er og viktigheten av SOC sin rolle innen IT-sikkerhet. Sikkerhetsovervåkning 24/7, sårbarhetsskanning og sentral logging er noen av fordelen med SOC, men visste du også at SOC kan erstatte flere tjenester i din tech-stack og forenkle IT-driften? 

I webinaret vil du lære mer om:

  • Hva bør en SOC-tjeneste kunne? (teknologi og løsning).

  • Hvorfor trenger du en SOC-tjeneste og hvilke problemer løser den?

  • Hvordan SOC beskytter data og endepunkter.

  • Påvirkning av SOC og hvordan den erstatter andre tjenester.

  • Hvilke kostnader er forbundet med en SOC-løsning.