Technical Practitioners Guide to GDPR with Rubrik

Relatert

Technical Practitioners Guide to GDPR with Rubrik

The General Data Protection Regulation (GDPR), Europas nye regler for personvern og datasikkerhet, trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR har store konsekvenser for en organisasjons prosesser rundt håndterinen av persondata. Dette dokumentet skal framheve noen aspekter ved Rubriks plattform for Cloud Data Management, og relevansen den har som et teknisk tiltak i lys av GDPR

Vær oppmerksom på at det ta i bruk Rubriks plattform for Cloud Data Management vil gjøre at du overholder reglene i GDPR, da regelverket er mangesidig og krever samarbeid i hele organisasjonen. Det er ingen snarvei til overholdelse av regelverket i GDPR, men Rubrik kan hjelpe deg ett steg videre på veien. Dette dokumentet er ikke et juridisk rådgiving eller guide til overholdelse av GDPR.

Fyll inn skjemaet under, så får du laste ned rapporten til odel og eie:

Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Mobil
Ønsket whitepaper
Rubrik GDPR whitepaper