Uninett

Nettverk

Uninett

nLogic har en langsiktig rammeavtale med Uninett, for leveranse av nettverksinfrastruktur

 Uninett er avhengig av at over 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, med mer enn 300.000 brukere, har tilgang til sitt nettverk når de trenger det. Nettverket knytter også brukerne mot internasjonale forskningsnettverk og det er derfor kritisk at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt.

Norges første by-til-by-forbindelse på over 100Gbps er installert, takket være nLogics høykapasitets kjerneroutere. Forbindelsen går mellom Oslo og Trondheim, og gir blant andre Met.no (Meteorologisk Institutt) rask tilgang til alle nødvendige beregninger, som skjer i en high computer-klynge Trondheim.