The Gathering

Nettverk

The Gathering

The Gathering samler hver påske nesten 6000 deltakere som konkurrerer i grafikk, musikk, koding og spill i Vikingskipet i Hamar. The Gathering valgte i 2015 nLogic som hovedsamarbeidspartner, og for første gang nettverksutstyr fra Juniper Networks, for de neste tre årene.

I planleggingsfasen for The Gathering 2015, sto arrangør KANDU ovenfor 2 valg; Supplementere allerede eksisterende utstyr eller bytte ut eksisterende kantswitcher. Anskaffelsen av nye kantswitcher ble lagt ut på anbud, og basert på tilbudet fra nLogic åpnet også muligheten seg for å investere i kjerneutstyr.

KANDU valgte nLogic og har for første gang investert i både kant, distribusjon- og kjerneutstyr. nLogic har levert en totalløsning, med kursing og kompetanse innenfor Juniper og Junos, rådgivning til design og implementering, samt bistått med konsulent onsite under avvikling.

Peter Blakstad, teknisk ansvarlig på TG er meget tilfreds med samarbeidet som er inngått med nLogic.
- Jeg er kjempefornøyd med at vi har klart å inngå et så godt samarbeid med nLogic. Det har gitt oss muligheten til å kjøpe inn eget utstyr som før var en fjern drøm. Vi opplever nLogic som en meget fremoverlent samarbeidspartner som er opptatt av å legge til rette for TG og KANDU sitt beste.

nLogic har også vært en stor del av planleggingen og avviklingen av The Gathering 2015.
- Vi har hatt tilgang til dyktige konsulenter som har sørget for kursing og kompetanseoverføring til TG’s tekniske mannskap. nLogic har også vært en stor bidragsyter til å etablerte et robust design som førte til en velfungerende nettverksinfrastruktur både for deltagere, stab og produksjonssystemer.

Gjennomført uten nedetid
Deltagerne på TG er svært kravstore når det kommer til nettverkets oppetid, og på et arrangement som TG skal nettet fungere 24 timer i døgnet. Når et helt nett skal byttes ut, kan det oppstå utfordringer. På tross av dette, fungerte nettet under arrangementet uten komplikasjoner. De 6000 deltagerne kunne dermed spille, streame, surfe og delta i konkurranser over nett 24 timer i døgnet. Teknisk ansvarlig på TG, Peter Blakstad, var på siste dag meget fornøyd over et vellykket arrangement uten nedetid.
- Med det nye utstyret har TG kunnet levere stabilitet og sikkerhet på et helt nytt nivå. Jeg er utrolig fornøyd med samarbeidet med nLogic.