Mester Grønn

Referanser

Mester Grønn

Mester Grønn oppgraderer det trådløse nettverket med nLogic

Mester Grønn hadde oppgraderingsbehov i sitt eksisterende trådløse nettverk, og nLogic har utvidet med flere aksesspunkter, virtuell kontroller og LAN infrastruktur. Ved å kunne tilby utstyr fra både Juniper og Cisco fikk Mester Grønn én profesjonell aktør å forholde seg til og fikk løst sine utfordringer på en effektiv og enkel måte.

Mester Grønn er Norges ledende blomsterkjede, med 100 butikker spredt fra nord til sør. Deres hovedkontor og Norges største blomsterterminal ligger på Lierskogen i Buskerud. Blomsterterminalen hadde tidligere tre forskjellige kontrollere med individuell konfigurasjon som var et problem å administrere. Driftstekniker i Mester Grønn, Arve Siitonen forteller om situasjonen slik den var før oppgraderingen:
- Vi hadde problemer med nedetid, og fikk klager fra brukerne. Det fungerte over hodet ikke optimalt, og mye av det var forårsaket av at vi måtte samkjøre tre konfigurasjoner manuelt.

nLogic presenterte en løsning som bygget på den eksisterende infrastrukturen og samtidig løste de utfordringene Mester Grønn hadde i nettverks- infrastrukturen.
- Vi fikk byttet ut en eldre løsning med rundt 18 aksesspunkt. Alt ble flyttet over på en HR-løsning, hvor av en av kontrollerne er virtuell, forteller Siitonen.

En av de første til å ta i bruk virtuell kontroller
Mester Grønn er en av de første i Norge til å ta i bruk virtuell kontroller.
- Jeg var egentlig litt skeptisk i starten ettersom jeg skjønte at det ikke var så veldig mange som hadde tatt i bruk virtuell kontroller, men installasjonen gikk veldig smertefritt og det samme gjorde konverteringene og overføringene. Vi ser nå at vi har en helt annen fleksibilitet i den trådløse arkitekturen, ettersom kontrollerne våre nå er separert på to datarom. Nå kan vi ta med en kontroller og vite at det trådløse nettet fortsatt vil fungere, sier Siitonen.

Gode tilbakemeldinger
Siitonen forteller videre at tilbakemeldingene fra de ansatte har vært veldig bra.
- Vi har fått forbedret dekning over hele bygget. Det er mye mindre nedetid og de ansatte kommer seg på nettet som de skal.

Valgte nLogic
Mester Grønn trengte en partner som hadde god kompetanse på Juniper nett, og Siitonen forklarer at bakgrunnen for at de valgte nLogic var anbefalinger fra Juniper sentralt i tillegg til at referansene var i tråd med hva de ønsket.
- Med tanke på ustabiliteten på det trådløse nettet vårt var vi ikke helt sikre på hvor skoen trykket og da var det betryggende å finne en partner som kunne se det helhetlige bildet og som ikke bare hadde god kompetanse på trådløst, for det er det ganske mange som har. nLogic har en større bredde på nettverk og klarer å se samspillet mellom det trådløse og resten av IT infrastrukturen, og det var viktig for oss.