OsloMet

Referanser

nLogic valgt til å modernisere nettverksinfrastrukturen

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble i 2011 slått sammen til til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). De var allerede da Norges desidert største høgskole, med 16.000 studenter og 1.600 ansatte. Sammenslåingen bød naturlig nok på en del utfordringer for HiOAs fire fakulteter med 21 institutter, både organisatorisk og datateknisk.

For å modernisere store deler av en utdatert nettverksinfrastruktur, installerte nLogic såkalte kantswitcher til HiOA. Løsningene ble levert til HiOAs studiesteder på Kjeller og i Oslo, blant annet til HiOAs helt nye 20.000 m2 store bygg i Pilestredet.

I 2018 ble OsloMet – storbyuniversitetet etablert, med målsetning om å bli et ledende universitet i Norden. Universitetet dekker geografisk Oslo og Akershus og er tuftet på det som tidligere het Høgskolen i Oslo og Akershus.

nLogic har levert Juniper Networks nettverksinfrastruktur til HiOA og OsloMet på UNINETT-avtalen siden 2012, og leverer per dags dato fortsatt nettverksutstyr, råd- og veiledning, workshops, supportbistand og reservedelstilgang.

OsloMet-logo-nlogic