OsloMet

Referanser

nLogic valgt til modernisering av nettverksinfrastrukturen

OsloMet (Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet) ble omgjort fra høgskole (Høgskolen i Oslo og Akershus - HiOA) til universitet i januar 2018.  OsloMet har rundt 2 200 ansatte og 20 000 studenter, og driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning, teknologi, kunst og design.

nLogic har levert kantswitcher og sentral infrastruktur til ulike lokasjoner i OsloMet, for å modernisere store deler av en utdatert nettverksinfrastruktur. Vi har levert Juniper Networks nettverksinfrastruktur på UNINETT-avtalen siden 2012, og leverer per dags dato fortsatt nettverksutstyr, råd- og veiledning, workshops, supportbistand og reservedelstilgang.

OsloMet-logo-nlogic