Høgskolen i Oslo og Akershus

Referanser


nLogic valgt til å modernisere nettverksinfrastrukturen

HiOA er en sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og ble slått sammen august 2011. HiOA er Norges desidert største høgskole, med 16.000 studenter og 1.600 ansatte. Sammenslåingen bød naturlig nok på en del utfordringer for HiOAs fire fakulteter med 21 institutter, både organisatorisk og datateknisk. For å modernisere store deler av en utdatert nettverksinfrastruktur, installerte nLogic nylig såkalte kantswitcher til HiOA. Løsningene ble levert til HiOAs studiesteder på Kjeller og i Oslo, blant annet til HiOAs helt nye, 20.000 m2 store bygg i Pilestredet.