Rubrik

Partnere

Rubrik

Rubrik gir deg skyfølelsen og stor grad av automatisering i ditt datasenter på området backup, datasikring og dataadministrasjon. nLogic og Rubrik gir deg en løsning for Cloud Data Management som i stor grad forenkler backup og samtidig gir deg stor sikkerhet mot ransomware. 

Vil du å vite mer om Rubrik, kontakt oss: salg@nlogic.no. Vi arrangerer gjerne en uforpliktende og gratis workshop i våre lokaler på Skøyen, eller vi kan tilby deg en POC.

Rubrik passer perfekt inn i nLogics komplette datasenterkonsept, og vil møte to sterke behov vi ser hos våre kunder:

  • Forenklede verktøy for backup og gjenoppretting for alle typer miljøer - virtuelle, fysiske og sky-miljøer.
  • Automatisering i datasenteret i betydelig høyere grad.

Transformasjonen i datasenteret er høyst nødvendig for forretningen for å få ned eierskapskostnadene på selve infrastrukturen - slik at IT-budsjettet kan brukes på en smartere måte og understøtte den digitale transformasjonen. Man vil i tillegg oppnå en større grad av dynamikk og fleksibilitet ved å gå over til våre datasenterløsninger, i forhold til de tradisjonelle løsningene.

Rubrik har på kort tid endret markedet for backup, og de løfter dette til Cloud Data Management. De tilbyr en helhetlig plattform for administrasjon og beskyttelse av data, uansett hvor dataene befinner seg. Dette gir deg mulighet til å tenke helhetlig om bedriftens data og etablere en felles løsning for beskyttelse og administrasjon av disse, i stedet for å tenke backup av enkelte tjenester og virtualiserte miljøer. Rubriks løsning inkluderer både eget virtuelt miljø, IaaS-løsninger og ikke minst SaaS-løsninger.

Løsningen til Rubrik bygger på de samme prinsippene som sky-arkitekturer -  den er SLA-drevet, automatisert, og har innebygget maskinlæring. Dette vil totalt utgjøre et viktig steg i transformasjonen av ditt datasenter. Alt etter behov - Rubriks løsning kan etableres både in house og i skyen, og den leveres ferdig ut av boksen, skalerer lineært og kan dermed raskt implementeres og utvides ved behov. Rubriks løsning gir deg:

  • Umiddelbart søkeresultat og gjenoppretting på sekundet. 
  • Implementering på mindre enn en time og kun 2-3 minutters daglig administrasjon. 
  • Immunitet mot ransomware. 
  • Redusert fotavtrykk i datasenteret med inntil 70 %. 
  • Store besparelser i eierskapskostnader - på 30-50 %. 

Rubrik anerkjennes som visjonær produsent i Gartners Magiske Kvadrant 2018, og har i tillegg fått utmerkelsene "Best of VMworld" 2017 og 2018 og Gold-prisen innen kategorien «Data Protection» på VMworld 2018.  

nLogic sitter med spisskompetanse innen design, arkitektur, implementering og optimalisering på Rubrik. Vi hjelper våre kunder ved å være støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet - vi har kompetansen kundene selv mangler. Vi assisterer med valg av den Rubrik-løsningen som passer best for kundene våre. nLogic har mange års erfaring og de beste referanser, og tilbyr opplæring via kurs og seminarer, samt konsulenttjenester innenfor alle faser.


Vil du bli kontaktet for mer informasjon?
Navn
Firma
Mobil
E-post
Hva ønsker du mer informasjon om?