Hva er automatisering?

Teknisk blogg

Hva er automatisering?

Automatisering, også kjent som automasjon, er at en oppgave blir utført som en reaksjon på at noe inntreffer.

Wikipedia

Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv. For å oppnå dette må det være mulig å påvirke fenomenets atferd, og definere hva som er ønskelig atferd eller tilstand.

Store Norske Leksikon

Automatisering, automasjon, mekanisering, (til automat), teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Automatisering benyttes på alle områder hvor det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer: i industri, handel og kontor, transport, kommunikasjon, administrasjon, helsevesen og i hjemmene.

Definisjonen automatisering kan være alt fra at når en node slutter å svare får noen en epost, til selvprovisjonerende og selvrettende nettverk.

Det er mange goder som kan høstes, og mange motivatorer for å automatisere deler av nettverket. 

Man kan oppnå følgende gevinster:

  • Kortere utrulling- og endringstid
  • Mindre arbeidsmengde - ressurser kan brukes til mer givende arbeid
  • Færre repetive oppgaver
  • Mindre manuell jobbing gir færre feil
  • Vendor-uavhengighet via sentralisert, strukturert data

Vanlige former for automatisering

  • Løsninger for Zero Touch Provisioning
  • Løsninger for tjenesteprovisjonering
  • Løsninger for varslinger ved hendelser