Juniper Networks Tech Club 2017

Aktuelt

Oppsummering av Tech Club 2017

En oppsummering med presentasjoner fra Juniper Networks Tech Club 2017. 

Onsdag 20. september ble Juniper Networks Tech Club arrangert på Vika Kino i Oslo. Med flere kjente foredragsholdere fra Juniper Networks og Dr Kireeti Kompella som keynote speaker, ble arrangementet en stor suksess!

Presentasjoner er nå lagt ut, og du kan laste de ned her: 

Kåre Stokkeland ved Juniper Networks ønsker velkommen til Tech Club 2017. 

Dr Kireeti Kompella holder foredraget "The Self Driving Service Network", presentasjonen kan lastet ned her. 

Med over 90 deltakere ble Tech Club 2017 en stor suksess, og om ikke lenge inviterer vi til Juniper Tech Update som arrangeres i desember.