MEF Carrier Ethernet CPE

MEF Carrier Ethernet CPE med monitorering og overvåking

Accedian Skylight elements er kompakte CPEer som er designet for å samle ytelsesdata L2 (SOAM), L3 (TWAMP) og L4 (flowmeter båndbreddeovervåking, SAT), pakkefangst (flow broker) samt båndbredde og portnivåstatistikk kontinuerlig i sanntid og ved høyt volum. Skylight elements er tilgjengelige i en rekke størrelser og porthastigheter, fra 1G til 10G.

 
Accedian Skylight Elements