Markeder

Markeder

nLogic leverer løsninger til segmentene Service Provider, Enterprise og Offentlig sektor. nLogics løsninger møter de ulike forretningsbehovene innenfor hvert segment, og kan vise til gode referanser innen alle segmentene.


Service Provider

nLogic har erfaringen og ekspertisen til å designe Service Provider nettverk. Skal du bygge et nasjonalt WDM nettverk, MPLS basert kjernenett eller BRAS med CPE aksess for privat- eller bedriftskunder, kan nLogic være din partner. Vi møter også din bedrifts behov for konsulenttjenester innen arkitektur eller driftsrelaterte oppgaver.

Enterprise

nLogic leverer nettverks-, sikkerhets- og datasenterløsninger til mange ulike selskaper i flere bransjer. Våre løsninger gir deg det nettverket du har behov for, enten du er en større datasenter leverandør eller en mindre handelsbedrift.

Offentlig

nLogic ønsker å bidra til gode offentlige anskaffelser innen nettverk-, sikkerhet- og datasenterløsninger. Som en spisskompetanseleverandør er det viktig å kunne levere vår ekspertise, slik at våre offentlige kunder når sine viktige virksomhets- og samfunnsmål. Vi har selvfølgelig innført elektronisk handel (EHF) og kan tilby integrasjon mot ulike kunders anskaffelsessystemer.