Webinar: Kvalitetssikring av skyreisen!

Sky er trenden, men strategien må være riktig.

Vil du ha kvalitetssikret ditt prosjekt?

Applikasjoner flyttes til skyen, i høyt tempo, for å utnytte fordelene. Man søker skalerbarhet, økt tilgjengelighet og lavere eierskapskostnader. Dessverre skjer det ofte uten at strategi for migrering, administrasjon og beskyttelse av data, er på plass. Mange selskaper undervurderer det fulle omfanget av et skymigrerings-prosjekt.

Våre speakere har bakgrunn fra Microsoft, Gartner og Rubrik, og de har planlagt skyreiser med store selskaper.

Webinaret byr på en paneldebatt mellom Albina Abdulina fra Microsoft, samt Robert Rhame og Pierre Guglielmi fra Rubrik. De vil diskutere måter du kan bygge et sterkt fundament for administrasjon av data i skyen, og dermed forbedre og sette fart på din skystrategi.

Tid: 11. juni 2019 kl 14:00 - 15:00.

Paneldebatten vil lære deg mer om:

Begrunnelse for cloud, sett fra forretningens ståsted

  • Stopp migreringsvanviddet
  • Elastiske arktiekturer som vokser med forretningen - styrker digitalisering

Applikasjonsmodernisering

  • Beste tilnærmingen for å flytte applikasjonene ut i skyen, med minimale påvirkninger
  • Refactor eller rearchitecture?

Rollen til en Cloud Architect - opplæring og verktøyer