MEF Carrier Ethernet Certified Professional (MEF-CECP)

MEF-CECP sertifiseringskurs

nLogic tilbyr sertifiseringskurs innen MEF Professional Certification Framework.  

MEF Carrier Ethernet-sertifiseringsprogrammet er en leverandør nøytral, teknisk sertifisering som anerkjenner Carrier Ethernet (CE) ekspertise. MEF-CECP er den tekniske sertifiseringen knyttet til MEF 3.0 lag 2, dynamiske Carrier Ethernet-tjenester. MEF-CECP eksamen er tilknyttet MEF 3.0 CE R1.

Dato 13.-15. mai 2019
Sted nLogic AS, Skøyen, Oslo
Kategori Kurs
Pris Kr. 27 000,-

         

Mer informasjon om MEF Professional Certification Framework

Prisen er per deltaker og eks mva (det er ikke mva på kurs). Det gis 10% rabatt per deltaker ved flere fra samme bedrift.

Kurset gjennomføres på engelsk og det kreves minimum 6 deltakere.

Exam vouchers (Blueprint D) er inkludert. Reise og opphold dekkes av deltaker.

For mer informasjon eller for å registrere din interesse, ta kontakt:

Robert R. Olsen
Key Account Manager Service Providers
M: 91 12 86 41
E: robert.olsen@nlogic.no

 

Om Metro Ethernet Forum (MEF)
MEF er en bransjeforening med over 200 ledende medlemsbedrifter, inkludert 130 service providere, over hele verden. Foreningen har utarbeidet felles globale retningslinjer for levering av ethernettjenester på tvers av leverandører. Som kunde skal du kunne gå til en service provider og kjøpe de samme tjenestene uavhengig av land og leverandør. Hvordan tjenesten leveres og innholdet i den, skal følge de felles utarbeidede standardene. Det er også utarbeidet definisjoner på hvilke kvalitetsparametere (CoS) som skal gjelde hvor i verden. Medlemsbedriftene har sammen blitt enige om og definert alle spesifikasjonene.