Intro til en enklere og sikrere backupløsning

En ny måte å sikre data på!

Nedetid i dag betyr mye mer enn tidligere, og påvirker ikke bare forretningsprosessene dine, men også kundetilfredshet og omdømme. Samtidig sitter selskaper på mer data nå enn noensinne tidligere, og dataene er lagret flere steder. Alt dette må styres og beskyttes og det er en utfordring som eldre løsninger ikke er utstyrt for å håndtere. Det finnes en enklere og sikrere måte å gjøre det på!

Velkommen til webinar 18. juni og 13. august - begge dager kl 10:00 - 10:45.


I dette webinaret skal vi raskt gå gjennom : 

  • Hvorfor skal du modernisere backup?

  • Må du vente på en restore? (RTO, RPO og BTO)

  • Forskjellene mellom tradisjonelle og moderne backup-konsepter.

  • Sikkerhet mot Ransomware: Er mine data trygge?

  • "Jeg trenger ikke å beskytte mine data i Office 365"


Speaker: Sunil Malhotra, KAM, nLogic

 

Rubrik revolusjonerer backup-markedet

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.

Raskere gjenoppretting fra ransomware

Ransomware-angrep blir mer og mer vanlig - antallet angrep vokser med 350 % årlig. Angrepene blir også stadig mer sofistikert, og dermed er det ingen enkel oppgave å alltid ha et perfekt perimeterforsvar. I møte med disse utfordringene bør dermed selskaper sørge for en helhetlig strategi, som innebærer både forebygging og rask gjenoppretting.

Rubrik Polaris SONAR

Selskaper tar i bruk skyen mer og mer, og det medfører en stor grad av datafragmentering. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over hvor data ligger, og samtidig innebærer det en økende risiko for brudd på personvernregler og -forskrifter, noe som kan medføre stor finansiell risiko og tapt omdømme.