Hvorfor nytt datasenter?

Relatert

Smartere bruk av IT-budsjettet

I tradisjonelle datasentere brukes 80 % av budsjettet på infrastrukturen og kun 20 % på applikasjonene. Det vil si at mesteparten av selskapers IT-ressurser går med til operasjonelle kostnader og ikke til innovasjon som understøtter forretningen. Dette kan ikke fortsette - de som ikke henger med i utviklingen vil sakke akterut og forsvinne.

Det kommer stadig til nye drivere av teknologi - drivere som krever at selskapene må endre hvordan de tenker på IT: Kunstig intelligens (AI), Cloud, Cyber Security, Drones, IoT, Virtual reality, 5G.

IT-kompleksiteten som den tradisjonelle infrastrukturen medfører skader forretningen. 
Tradisjonell IT-infrastruktur er tidkrevende å provisjonere, administrere og oppgradere, noe som gir lite tid til innovasjon. Den har mange feilkilder og mye nedetid. Siden tradisjonell infrastruktur ikke skalerer godt, kreves det store investeringer up front, typisk for 3 eller 5 år. Det kreves spesialkompetanse i IT-avdelingen, noe som igjen skaper siloer.

 

Skyen har endret forventningene til hvordan IT skal leveres.
I skyen får brukeren rask utrulling og implementering, man betaler kun for det man trenger når man trenger det og alle operasjoner gjøres med enkelhet og få klikk. Brukerne har blitt vant til at dette er måten man konsumerer IT på, og forventer nå at IT-avdelingen i selskapet de jobber i klarer å levere det samme. Det er ikke lenger akseptabelt å måtte vente ukesvis på å få de ressursene man trenger for å gjøre jobben sin og det er heller ikke akseptabelt med nedetid.

Datasenteret trenger en omstart - få skyopplevelsen i ditt eget datasenter!
nLogics datasenterløsninger har all intelligens i softwarelaget, noe som gir kontinuerlig innovasjon. Løsningene krever minimalt med administrasjon - det meste er allerede automatisert og resten krever få klikk. Våre løsninger er installert og oppe og går på få minutter - ikke uker - og skalerer sømløst. Når du trenger flere ressurser bare legger du det til på enkelt vis og du slipper å tenke på hvilket behov du har om 3-5 år - fokuser på behovet du har i dag. Det vil igjen si at du får et IT-forbruk som ligner på det du har i skyen - du betaler for det du trenger, når du trenger det. Våre løsninger er i tillegg integrert med alle de store offentlige sky-tilbyderne og dermed kan du enkelt bestemme om du ønsker å bruke ressurser i din egen lokale sky - eller i den offentlige.

nLogic - din datasenterpartner
 

  • Vi leverer den komplette løsningen, med vår solide kompetanse i bunnen.
  • Vi hjelper kunden i hele prosessen, ivaretar kunden gjennom hele reisen.
  • Vi ser deg som kunde, du vil ikke forsvinne i massen hos oss!
  • Vi vet hva kunden behøver, vi leverer kvalitet og ikke kvantitet.
  • Vi gir deg personlig support - utført av noen som kjenner deg, din infrastruktur og dine behov.

 nLogic sitt mål er å tilby kundene en komplett portefølje, med løsninger som setter dem i stand til å transformere sine datasentre, gjennom intelligens i programvarelaget, innebygget maskinlæring, virtualisering og overgang til en åpen og skalerbar arkitektur.


nLogics datasenter-partnere

juniper-networks-nlogic-partner

 

nutanix-nLogic-partner

 

Rubrik sort y
Cloudian-nLogic-partner