Datasenterløsninger for offentlig sektor

Datasenterløsninger for offentlig sektor

IT-avdelinger i offentlig sektor må balansere mellom et begrenset budsjett og et stadig voksende behov for nye IT-tjenester. Hvordan ta økonomisk forsvarlige valg, men samtidig levere tjenester som samfunnet trenger? nLogic har løsninger som kan hjelpe offentlig sektor med å bygge et effektivt datasenter. Et datasenter som tillater leveranse av bedre løsninger, men til eksisterende IT-budsjett og med samme antallet IT-ansatte.

nLogics løsninger er bygget på softwaredefinert infrastruktur, og tillater at du kan starte i det små og skalere etter behov, samtidig som de er sømløst integrert med offentlige skyer. Dermed kan du velge hvor du ønsker å kjøre dine workloads - styrt av behov og budsjett. Løsningene leveres nøkkelklare, med innebygget sikkerhet, og er oppe på kort tid. Med stor grad av automasjon og maskinlæring vil du få frigjort mye tid - operasjoner som tidligere to dager er nå ivaretatt med få klikk. Summen av alt dette er datasenterløsninger som gir store besparelser i tid og eierskapskostnader. Dermed kan IT-avdelingen levere nye tjenester på samme IT-budsjett og med eksisterende ansatte. 

nLogic har spisskompetanse innen design, arkitektur, implementering og optimalisering. Vi er kundenes støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet, og har kompetansen kundene selv mangler. Vi hjelper våre kunder med å velge den løsningen som passer best for dem. nLogic har mange års erfaring og de beste referanser. nLogic tilbyr konsulenttjenester innenfor alle faser, samt opplæringstjenester via kurs og tilpassede seminarer.