Data Center Interconnect

Relatert

Datatrafikk innen og mellom datasentere øker markant og dette skaper store utfordringer og økte krav til den optiske nettverksinfrastrukturen som brukes for å koble sammen alt fra regionale til globale datasenterne. 

Datasentre må snakke med hverandre for å kunne dele data og innhold. Data Center Interconnect (DCI) -teknologi kobler to eller flere datasentre sammen over alt fra korte til lange avstander, ved hjelp av høyhastighets «packet-optical» tilkobling, og muliggjør overføring av kritiske data. Data kan overføres over enkle punkt-til-punkt-tilkoblinger, mer robuste ROADM-baserte nettverk eller åpne linjesystemer som støtter transportgrensesnitt fra flere leverandører.

nLogic har lang erfaring og spisskompetanse innen DCI-teknologi. Vi baserer våre DCI-løsninger på teknologi og produkter fra Infinera, som vi har vært partner med siden 2012, og hvor vi har gold-partner status.

Infinera Groove
Dette er en 1U chassisbasert løsning der man får noen ulike transponder/muxponderkort. 

  • Inntil 4 kort i et chassis (enkelte kort tar opp 2 plasser). Støtter 10, 40 og 100 Gbit ethernet og fiberchannel (8 og 16 Gbit).
  • Hvert kort er helt selvstendig, og har et antall klientporter og en eller to linjeporter (CFP2).

I og med at dette er en muxponder bruker man standard klientoptikk på enhetene man kobler til, og så trenger man tranmisjonsoptikk på linjesiden, og linjesiden her er en (eller flere) bølgelengder, ikke et helt spektrum.   CFP2ene tunes til spesifikke bølgelengder, så en Groove-løsning er også "avhengig" av en passiv mux på linjesida, eventuelt kan linjesida på transpondermodulene kobles inn i en klientport på en DCP-M.

Maks rekkevidde er > 1000 km, men avhengig av valg av optikkmodul på linjesida. Løsningen støtter kryptering (på noen av linjekortene), og brukes der man enten må lengre enn 80 km, eller der man er avhengig av kryptering. Med ulike muxponderkort man kan f.eks. kombinere 10/40 og 100 Gbit-klienter over én 200/400 Gbit bølgelengde, noe som gir en mulighet til å selge høykapasitetstjenester uten å bruke opp hele bølgelengder eller fiberpar.

Infinera-Coriant-groove

 

dcp-m

 

Smartoptics DCP-M
Zero-touch provisionering

DCP-M er et automatisert åpent linjesystem for DCI. Løsningen oppleves som en passiv multiplexer samtidig som den overvåker trafikk, forsterker og balanserer signalene (bølgelengder) for transport over lengre avstander. Støtte for PAM4 (Colorz), 400ZR OIF, NRZ og sammenhengende bølgelengder / optikk.

Infinera XTM
Dette er det opprinnelige Transmode-linjesystemet. 

  • Chassisbasert, 1U, 3U eller 11U. 
  • 100% fleksibelt, kort som støtter alle mulige protokoller og hastigheter, mix and match
  • Støtter "ubegrenset" med avstander (avhengig av linjeoptikk og forsterkere osv).
  • Støtter ikke flex-grid og superchannels
  • Brukes der man trenger mer fleksiblitet enn de overstående løsningene gir. 
  • Brukes mer typisk i ISP-nett ol. enn i datasenter interconnect, men en 1U XTM kan til en viss grad sammenlignes med en Groove
Infinera-XTM-nlogic