Data Center Interconnect

Relatert

Datatrafikk innen og mellom datasentere øker markant og dette skaper store utfordringer og økte krav til den optiske nettverksinfrastrukturen som brukes for å koble sammen disse globale datasenterne. 

Infinera Groove
Dette er en 1U chassisbasert løsning der man får noen ulike transponder/muxponderkort. 

 • Inntil 4 kort i et chassis (enkelte kort tar opp 2 plasser). Støtter 10, 40 og 100 Gbit ethernet og fiberchannel (8 og 16 Gbit).
 • Hvert kort er helt selvstendig, og har et antall klientporter og en eller to linjeporter (CFP2).

I og med at dette er en muxponder bruker man standard klientoptikk på enhetene man kobler til, og så trenger man tranmisjonsoptikk på linjesiden, og linjesiden her er en (eller flere) bølgelengder, ikke et helt spektrum.   CFP2ene tunes til spesifikke bølgelengder, så en Groove-løsning er også "avhengig" av en passiv mux på linjesida, eventuelt kan linjesida på transpondermodulene kobles inn i en klientport på en DCP-M.

Maks rekkevidde er > 1000 km, men avhengig av valg av optikkmodul på linjesida. Løsningen støtter kryptering (på noen av linjekortene), og brukes der man enten må lengre enn 80 km, eller der man er avhengig av kryptering. Med ulike muxponderkort man kan f.eks. kombinere 10/40 og 100 Gbit-klienter over én 200/400 Gbit bølgelengde, noe som gir en mulighet til å selge høykapasitetstjenester uten å bruke opp hele bølgelengder eller fiberpar.

 

Infinera-Coriant-groove

 

 

Infinera-cloudXpress


 

Infinera CloudXpress 1 - 1. generasjon CloudXpress
Dette er en 2U appliance, men finnes i ulike modeller med ulike klientporter (10/40/100 Gbit ethernet). Løsningen støtter ikke andre typer trafikk enn ethernet. Noen modeller støtter kryptering (krever egen lisens). Maksimalt 500 Gbit over linjesiden, men flere CX1 kan stackes og skalererer til opptil 9,5 Tbit/s på et enkelt fiberpar. Enkelte modeller finnes som refurbished, noe som gir en bedre pris, men har en "pay as you grow"-modell, der man må forplikte seg til å kjøpe lisens for minimum 200 Gbit i løpet av en viss tid. Denne løsningen brukes der man vil ha veldig enkelt oppsett, og "plug and play".  Maks rekkevidde 150 km.

Infinera CloudXpress 2 - 2. generasjon CloudXpress
En 1U appliance med 12 x 10/40/100 Gbit QSFP/QSFP28-porter på klientsiden, og 1,2 Tbit på linjesiden. Kan stackes, og skalererer opp til 27.6 Tb/s på ett fiberpar.

 • Støtter kun ethernet.
 • Støtter kryptering (krever egen lisens)
 • Rekkevidde inntil 130 km (uforsterket) - kan forsterkes inntil 600 km.
 • Brukes der man trenger mer kapasitet enn en CX1 vil gi.

 

Infinera-cloudXpress-2-nlogic

 

 

Infinera-DTN-X-XT-3300-nlogic

 

Infinera DTN-X XT-3300
Dette er for alle praktiske hensyn en CX2 med bedre linjeoptikk.

 • Kun ethernet, 12 x 100 Gbit klienter, 1,2 Tb linje
 • Støtter kryptering
 • Rekkevidde inntil 6000 km (forsterket)
 • Brukes der man må har større avstand enn det en CX2 klarer

Infinera XTM
Dette er det opprinnelige Transmode-linjesystemet. 

 • Chassisbasert, 1U, 3U eller 11U. 
 • 100% fleksibelt, kort som støtter alle mulige protokoller og hastigheter, mix and match
 • Støtter "ubegrenset" med avstander (avhengig av linjeoptikk og forsterkere osv).
 • Støtter ikke flex-grid og superchannels
 • Brukes der man trenger mer fleksiblitet enn de overstående løsningene gir. 
 • Brukes mer typisk i ISP-nett ol. enn i datasenter interconnect, men en 1U XTM kan til en viss grad sammenlignes med en Groove

 

Infinera-XTM-nlogic

 

Smartoptics-dcp-m

 

Smartoptics DCP-M
Dette er en aktiv løsning som på utsiden ser ut og føles som en passiv mux, men som inneholder en del aktive komponenter for blant annet forsterkning av signaler, overvåkning og monitorering osv. Løsningen støtter PAM4-optikk og coherent DWDM-optikk. Hvis man har annen optikk (standard SR eller LR f.eks.) trenger man en transponder foran.

Maks rekkevidde er ca 80 km. Løsningen er ideell for datasenter interconnect der man har mellom 40 og 80 km mellom datasentrene, og ønsker fleksibilitet i hva man bruker bølgelengdene til. Dette er mer eller mindre en drop-in replacement for et passivt filter/mux som gir økt rekkevidde. I og med at dette er en ren lag 1-device, støtter den "alle typer" trafikk inkludert fiberchannel etc.

Hovedfordelen er at man bare trenger ganske "rimelig" PAM4-optikk i klientene for hver bølgelengde, og ikke dyrere linjeoptikk som man trenger med f.eks. en Groove. Rekkevidden er noe mer begrenset.