nLogic har ansatt en av nestorene i norsk IT

Aktuelt

nLogic har ansatt en av nestorene i norsk IT. Skal snu opp-ned på datasenterleveranser.

Første som tok Nutanix, Rubrik og Cloudian til Norge

13.09.2018

Roar Wormsen er ansatt som leder av datasenterteamet i nLogic. Wormsen .Wormsen har lang erfaring innen IT-bransjen, sist som leder for Exclusive Group i Norge, distributøren som først tok Nutanix, Rubrik og Cloudian inn i Norge. Han har vært med på å bygge opp en rekke nye teknologipartnere i Norge, og velger nå å satse videre innen datasenterområdet i nLogic.

Styrker satsningen på Nutanix, Rubrik og Cloudian
nLogic satser stort innen datasenter, og har ansatt et eget datasenterteam, bestående av mennesker med den lengste erfaringen og bredeste kompetansen på Nutanix, Rubrik og Cloudian i Norge. nLogic sitt mål er å tilby en komplett portefølje, med løsninger som setter bedrifter i stand til å transformere dagens datasenterarkitektur over til en moderne plattform.

Det er behov for transformasjon av datasentre til en betydelig høyere grad av automatisering. Forretningsmessig er denne transformasjonen nødvendig for å få ned kostnader, samt for å oppnå en større grad av dynamikk og fleksibilitet, sier Erlend Bonesvoll, daglig leder i nLogic.

Nutanix og Rubrik ble i 2017 valgt som nye partnere, etter en omfattende utvelgelsesprosess, hvor nLogic lyttet til eksisterende kunder og undersøkte trender og teknologier i markedet. Cloudian ble valgt i 2018, også for å imøtekomme behovet for lagringssystemer som takler en stadig voksende datamengde.

Datasenterteamet vil jobbe målrettet for å levere datasenterløsninger fra A-Å, med nLogics datasenterpartnere Nutanix, Rubrik og Cloudian, samt med Juniper Networks som har vært nLogics partner siden oppstart. Løsningene nLogic tilbyr er intelligente, sikre og fleksible. De skalerer sømløst, krever minimalt med administrasjon, og har innebygget integrasjon med de viktigste offentlige skytilbyderne AWS, Azure etc. Alt dette gir en kraftig reduksjon i kostnader og frigir tid til å levere verdi til forretningen.

- nLogic er et selskap med en sterk identitet, samt verdier som jeg i stor grad kan identifisere meg med. De leverer kvalitet og innehar høy kompetanse og integritet. Det at nLogic trengte noen til å lede datasenterteamet passet meg som hånd i hanske. Jeg ønsket å jobbe ett steg nærmere kunden og vet at de framtidsrettede løsningene datasenterteamet satser på, er interessant for både eksisterende kunder av nLogic og for andre kunder der ute. Jeg har tidligere jobbet tett med Nutanix, Rubrik og Cloudian og har stor tro på at nLogics satsning vil lykkes, uttaler Wormsen. 

 

Les hva Computerworld har skrevet om dette

 

Om Nutanix
Nutanix er en produsent nLogic mener har riktig «tankesett» rundt hvordan man kan endre dagens datasenterarkitektur over til en moderne plattform. Nutanix sine løsninger passer meget godt til det norske markedet, samtidig som de oppfyller nLogics krav til kvalitet og teknologi. Det ble ytterligere bekreftet da Gartner plasserte Nutanix i klar ledelse over de andre aktørene i sin «Magic Quadrant» innenfor hyperkonvergerte løsninger i februar 2018. 

Om Rubrik
Med Rubrik vil nLogic blant annet møte to behov vi ser hos våre kunder; Det første er å ta i bruk forenklede verktøy for backup og recovery for virtuelle og fysiske miljøer, samt sky-løsninger. Det andre er behovet for transformasjon av datasentre til en betydelig høyere grad av automatisering. Forretningsmessig er denne transformasjonen nødvendig for å få ned eierskapskostnader og oppnå en større grad av dynamikk og fleksibilitet. 

Om Cloudian
Med Cloudian vil nLogic møte behovet for lagringssystemer som takler den stadig voksende datamengden. Cloudian er en ledende aktør innen objektlagring og den eneste produsenten som garanterer 100 % kompatibilitet med Amazon S3-standarden. Cloudian gir en rask vei til å etablere S3 objektlagring i eget datasenter eller som hybrid sky. Arkitekturen i løsningen er skalerbar og åpen for "multi tenancy".

Om Juniper Networks
nLogic har siden oppstart vært partner med Juniper Networks, og er sertifisert som Juniper ELITE-partner, Implement Specialist og Operate Specialist. nLogic er partneren til Juniper i Norge som har best dokumenterbar kompetanse og de mest erfarne og tyngste sertifiserte medarbeiderne. Juniper Networks er en innovativ produsent av nettverksteknologi, med fokus på automatisering, skalerbarhet og åpne standarder. Mange av verdens største og mest komplekse datasentere, telekom operatører og misjonskritiske nettverk, har valgt å bygge deres infrastruktur med Juniper Networks.

Om nLogic:
nLogic er ledende systemintegratør, med fokus på nettverk og datasenterløsninger. nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og vedlikehold. Vi leverer til kunder som bygger og utvikler bredbåndsnett, telekom nettverk og datasenter, samt kunder med kritiske nettverk.