Public, Private eller Hybrid Cloud?

Relatert

Synes du "Cloud" er tåkete?

Det finnes flere varianter av skytjenester, de vanligste "Private Cloud", "Public Cloud" og "Hybrid Cloud". Blir du forvirret? Vi skal her forklare hva de forskjellige skytjenestene er, fordeler og ulemper med dem, og hvilke behov de møter.

Private Cloud

Private Cloud er din egen "sky" - bestående av infrastruktur utelukkende ment for deg. Dette kan være infrastruktur som er kjøpt inn og plassert i ditt eget datasenter, eller hos en ekstern driftspartner, hvor du disponerer alle ressurser alene.

Fordeler: Med en privat sky får man sikkerheten over egen data, og tryggheten ved å selv ha kontroll på infrastrukturen. I tillegg blir kostnadene forutsigbare.

Ulemper: Denne løsningen kan i enkelte tilfeller være kostbar; hvis ressursene som er kjøpt ikke utnyttes fullt ut, eller der infrastrukturen er basert på legacy trelags infrastruktur, og krever mye administrasjon. 


 

Public Cloud

Her leier du delte infrastruktur-ressurser via internett, og betaler kun for det du bruker. Du benytter altså ressurser liggende på infrastruktur eid av andre, og deler disse ressursene med andre brukere. Du har heller ingen påvirkning på hvordan infrastrukturen driftes og ressursene fordeles.

Fordeler: Du plukker de tjenestene du har behov for og bestiller den kapasiteten du trenger. Du betaler kun for det du bruker og trenger ikke tenke på den underliggende infrastrukturen, som nettverk, servere, diskplass, brannmurer etc - dette tas hånd om av skyleverandøren. 

Ulemper: Kunder har fått overraskelser i form av store sky-regninger, da det kan være vanskelig å estimere hva bruken faktisk vil koste. Det har også vist seg kostbart å hente ned data som ligger i skyen. I tillegg har du lite sikkerhet og kontroll på det som ligger i skyen. Selv med "garantert oppetid", så har det hendt at skytjenester har gått ned.

 


Hybrid Cloud

Dette er, som navnet antyder, en kombinasjon mellom private og public cloud. Dette er den vanligste løsningen, hvor noen workloads kjøres på egen infrastruktur, mens andre workloads kjøres i skyen. Det kan f.eks være en nettbutikk som kjører daglig trafikk på egen infrastruktur, mens de leier ekstra ressurser i skyen, i perioder hvor salget topper seg, som Black Friday.

Fordeler: Man får eierskap til data og produksjon, men kan samtidig dra nytte av fordelene med skyen. Man får det beste fra begge verdener. Denne måten å bygge IT-løsninger på eliminerer arbeidet med å opp- og nedskalere datasenteret. Ekstra kapasitet er tilgjengelig uten bestillingstid, og infrastruktur blir ikke stående ubrukt utenom peak seasons. 

Ulemper: Ikke alle applikasjoner eller organisasjoner kan nyttegjøre seg av dette, fordi de ikke er "cloud native". Det kreves også at man har et bevisst forhold til hvordan ressursene i "public cloud" snakker med ressursene lokalt - altså din "private cloud". 


Relevante artikler:

Framtidens datasenter er multicloud

IT-avdelinger med tradisjonell trelags infrastruktur har i mange bedrifter medført tidkrevende prosesser og vært en kostnadsdriver. Skyen har transformert hvordan IT-tjenester kan leveres og konsumeres, ved å tilby fleksibilitet og smidighet. Selskaper som Amazon, Microsoft og Google tilbyr en rekke tjenester i skyen, og brukerne betaler gjerne litt ekstra for enkelheten de får i skyen. Hyperkonvergert infrastruktur har gitt datasentere raske og enkle operasjoner, med infrastrukturen under eget tak, for å oppfylle krav rundt sikkerhet.

Nutanix Xi Beam

Nutanix Xi Beam kan gi deg inntil 60 % besparelse på dine sky-kostnader. Hvordan?

Topp 10 spørsmål rundt Cloud Management besvart

Uansett størrelse på ditt skymiljø - administrasjon av dine ressurser er ikke bare enkelt. Dette gjelder spesielt i miljøer hvor offentlige og private skyer smelter sammen til multicloud-miljøer. Denne boken er laget for å besvare de 10 viktigste spørsmålene, relatert til administrasjon av sky, kostnadsoptimering og sikkerhet, som vi har fått