Juniper og Nutanix

Relatert

Leverer sammen et sikkert og autonomt økosystem for multicloud

Skyreisen vil ta de fleste selskapenes IT-infrastruktur over i en verden med flere skyer, også kalt  multicloud.

For selskaper flest vil overgangen til multicloud kreve en miks av at noen workloads kjører i eget datasenter og andre kjører i skyen. Det er kanskje vanligst å tenke på sky som enten-eller, men det stemmer nødvendigvis ikke, spesielt der hvor selskaper har behov som går utover det en offentlig skytilbyder kan gi. For disse selskapene er det kritisk å ha en velkontrollert sky i eget datasenter, og det er viktig å sikre at dette kan eksistere side om side med den offentlige skyen.

Ved å tilby sky-infrastruktur som enkelt rulles ut og enkelt administreres har Nutanix tilgjengeliggjort skyen. Det burde ikke være påkrevd å ha tilgang på spisskompetanse og store budsjetter til å understøtte overgangen til sky. Nutanix gjør disse typer av deployments vanlig i selskaper av alle former og størrelser.

Juniper og Nutanix

Integrasjonen av Nutanix Enterprise Cloud med Junipers QFX-switcher og Contrail Enterprise Multicloud vil gi full innsikt i nettverket og analyser for virtualiserte workloads. Ved å forenkle og automatisere nettverkstilkobling og
-administrasjon får man et skalerbart lag for distribuerte sky-arkitekturer. I tillegg vil integrasjonen av Junipers løsning Contrail Enterprise Multicloud med Nutanix Prism og AHV gi selskaper mulighet til å bygge sin egen, private sky, men også fritt kunne flytte workloads mellom flere offentlige skyer og deres egen private sky.

Nøkkelen til å gjøre multicloud til en levedyktig løsning ligger i å legge til rette for tilpasset plassering av workloads, mens man opprettholder en enhetlig drift. Det kan ikke være slik at selskaper må introdusere forskjellige modeller for drift for forskjellige miljøer. Resultatet vil i så fall bli en kompleksitet som spiser opp alle fordelene med skyen. Ved å benytte Nutanix Prism og Contrail Enterprise Multicloud som et enhetlig og sammenhengende ressurssett kan man innføre policier fra ende til ende, fra ett enkelt administrasjonsverktøy, uavhengig av den underliggende infrastrukturen.

Ingen skyutrulling er imidlertid komplett hvis den ikke er sikker. Juniper og Nutanix har samarbeidet om å integrere Junipers vSRX virtuelle brannmur inn i Nutanix Enterprise Cloud-miljøer som kjører AHV. vSRX sikrer den hyperkonvergerte infrastrukturen med avansert sikkerhet, automatisert trussel-utbedring og mikrosegmentering mellom workloads on-premise og i sky.

Les mer her

nLogic har spisskompetanse på design, arkitektur, implementering og optimalisering av løsninger fra Juniper Networks og Nutanix. Vi er kundenes støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet, og har kompetansen kundene selv mangler. Vi hjelper våre kunder med å velge akkurat den løsningen de trenger i dag - og kun det - slik at de ikke betaler for mer enn det de trenger. nLogic har mange års erfaring og de beste referanser. nLogic tilbyr konsulenttjenester innenfor alle faser, samt opplæringstjenester via kurs og tilpassede seminarer.