IT sikkerhet datasikkerhet nLogic AS

ikon-sikkerhet Sikkerhet

nLogic tilbyr nettverkssikkerhet og sikkerhetsløsninger for service provider-, enterprise- og datasenter kunder. Vårt mål er å gi deg trygghet for at nettverksikkerheten gir tilstrekkelig beskyttelse for dine tjenester.

nLogic tilbyr løsninger for nettverkssikkerhet som gjør det mulig for kundene å identifisere de truslene som kan utsette deres organisasjoner for risiko. Vårt mål er å gi deg trygghet for at nettverksikkerheten gir tilstrekkelig beskyttelse for dine data. Vi bidrar til å beskytte dem mot både interne- og eksterne trusler.

nLogic samarbeider med kundene for å utarbeide løsninger som integreres sømløst inn i deres driftsmiljøer. Når det kommer til gjennomføring, tilbyr nLogic kompetanse, og opplæring som er nødvendig for å sikre god arkitektur innen sikkerhetsteknologi med hver klient særegne infrastruktur. nLogics konsulenter har mer enn 10 års erfaring med å designe arkitekturer for nettverksikkerhet.

Vi beskytter din nettverksinfrastruktur og din dataintegritet.

Se våre kundereferanser innen sikkerhet


Kontakt meg angående sikkerhetsløsninger
E-post